час роботи
ТРК 10:00 - 22:00
UA
EN RU

НОВИНИ

Правила акції в ТРК «Проспект»
06-02-2020

1. Організатор Акції
 Організатором Акції є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, 33, 13-й поверх.
 Виконавцем Акції є ТОВ «АДА-ТРЕЙДІНГ». Місцезнаходження Виконавця: м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-А.

2. Мета проведення Акції
 Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до ТРК «Проспект» та до партнера Акції – ТОВ «АЛЛО»

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
 Акція триває з 13 лютого по 15 лютого 2020 року включно (далі – «Період проведення Акції») і складається з наступних етапів:
 Етап 1 – з 13 лютого по 15 лютого 2020 роби фото на фотозоні ТРК «Проспект», публікуй фото з хештегом #люблю_у_проспект на особистій сторінці в Instagram та бери участь у розіграші призу від головного спонсору - бренду ТОВ «АЛЛО», на святкуванні дня Дня Закоханих в ТРК «Проспект».
 Етап 3 – розіграш головного призу відбудеться 15 лютого 2020 після 18:00 біля фотозони на першому поверсі ТРК «Проспект».
Акція проводиться у м. Київ, на території ТРК «Проспект» (далі – «Територія проведення Акції») що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В.

4. Учасники Акції
В Акції можуть брати участь усі бажаючі, незалежно від віку, статі тощо, з урахуванням обмежень, викладених нижче.
Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
 працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо);
 власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, тощо);
 працівники ТРК «Проспект» та працівники магазинів/ресторанів/точок обслуговування тощо, представлених в ТРК «Проспект»;  іноземці та особи без громадянства;
 участь в Акції недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
o Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:  дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
Не визнаютьcя учасниками Акції аккаунти, які:
 були створені під час початку акції, а саме 13-15 лютого 2020 року
 на яких відсутні публікації, датовані до початку Акції.

5. Умови участі у акції
 Для того, щоб взяти участь у акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно:
 У період з 13 лютого по 15 лютого 2020 року зробити фото на фотозоні в ТРК «Проспект» та опублікувати своє фото з хештегом #люблю_у_проспект на особистій сторінці в Instagram.
 Бути особисто присутнім на розіграші призу від головного спонсору – ТОВ «АЛЛО», у зоні фотозони на першому поверсі в ТРК «Проспект» 15 лютого 2020 після 18:00.

6. В акції не беруть участь:
 Фото, що були зроблені за межами фотозони ТРК «Проспект».
 Фото, що були опубліковані без хештегу #люблю_у_проспект
 Фото, що були опубліковані на сторонніх сторінках в Instagram.
 Фото, що недатовані періодом з 13 лютого по 15 лютого 2020 року.
 акаунти, на яких відсутні публікації, крім тої, що зроблена для участі в Акції.

7. Подарунок (головний приз) та порядок отримання
 Головним призом Акції є:
- Навушники Apple AirPods Pro (MWP22) White від магазину «АЛЛО»*.
*Під головним призом від магазину «АЛЛО» мається на увазі можливість отримати сертифікат на навушники Apple AirPods Pro (MWP22) White. Переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, а також зробити фотографію із Сертифікатом одразу після розіграшу (фото робить представник магазину «АЛЛО» або Організатор). Магазин ТОВ «АЛЛО» надішле приз сторонньою службою доставки за адресою, вказаною переможцем.
Виграти приз може виключно той учасник, який присутній на розіграші призів. Для отримання призу учаснику акції необхідно пред'явити сторінку в соціальній мережі Instagram з розміщенною фотографією. Таким чином учасник підтверджує власний аккаунт, який обраний організатором як виграшний. Відсутність в учасника акції доступу до виграшної сторінки в Instagram може бути підставою для відмови в видачі призу. Організатор та/або виконавець залишає за собою право на власний розсуд, без додаткового узгодження та попередження про це, змінювати правила розіграшу додаткових призів та подарунків, які не визначені у розділі 7 даних Правил як Головний приз.
Організатор та/або виконавець залишає за собою право замінити приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це. Для отримання призу учасник повинен мати та на вимогу представника Організатора/Виконавця пред’явити паспорт громадянина України. Отримати свій приз можна протягом 24 днів з дня розіграшу.
Виграшами є виключно вищевказаний приз, отримати його грошовий еквіваленти є недопустимим.
Кількість призів обмежена.

8. Інформування учасників Акції
 Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайті prospekt.com.ua, також підтримка Учасників надається за телефоном + 38 (067) 384 50 14.
 Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію.

9. Персональні дані
 Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
 Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
 Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
*Права Учасника як суб’єкта персональних даних. Учасник має право:
– на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;
– вимагати від Виконавця як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 Учасник Акції надає Виконавцеві право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Виконавцем буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник підтверджує, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
 Учасник надає Виконавцеві право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Виконавцем своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники погоджуються, що Виконавець не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.
 Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що  Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
 Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.
 Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

10. Загальні умови Акції.
 Всі призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
 призи Акції обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність стосовно використання Учасниками призів після їх одержання Учасником.
 Один Учасник Акції може отримати лише один головний приз.
 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
 Процедура визначення одержувачів Призів не переслідує мети отримання прибутку.
 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку.
 Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків доставки подарунків, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на Інтернет-сайті prospekt.com.ua
 Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати подарунковий фонд Акції та/або окремих видів подарунків Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
 Всі учасники, які приймають участь у акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь яких претензій до організатора та виконавця акції.

11. Інші положення:
 У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
 Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.
 Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.  Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
 Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
 Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання заохочення лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Організатора.
 Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Виконавцю/Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець/Організатор самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
 Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
 Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.

Дізнавайся першим про розпродажі та новинки! Підписуйся на розсилку!